Author Archives

bipolarpisi

Neden Hayvanlara Eziyet Ediliyor?

Çocuklukta ya da ergenlikte hayvanlara yapılan kötü muamele, ilerideki saldırgan suçların veya psikolojik sorunların habercisi olabilir. (1,2,3) Esasında bu psikolojik sorunun psikopatlık ve narsistlik mi yoksa sadizm mi olduğu konusunda görüş ayrılıkları var. Hayvanlara eziyet etme küçük çocuklara (2-4) ve ergenlerde (12-16) sıklıkla görülmektedir. Psikopatlık, %80 genetik bir durum olduğu için hayvanlara eziyet bu sorunun göstergelerinden biridir. Ne var ki, 1991’de yapılan araştırmaya göre hayvana eziyet eden erkek çocuklarının ebeveynlerinin yaklaşık 4’te 3’ü, kız çocuklarının 8’de 7’si durumdan haberdar değildir. (1)

Hayvana Kötü Muamele, Yasa ve Suç Tanımları

Şiddet: Bir hayvana gereksiz yere , umarsızca, hayvanın çektiği acıyı ve eziyeti görmezden gelerek; spor amaçlı, anlık öfke sebebiyle, vahşice, onun acısını görmezden gelerek, eğitim, yemek için ya da disiplin amacıyla kötü davranmak, hayvanın çektiği eziyeti sonlandırabilecekken sonlandırmamak, hayvana kin besleyerek acı çekmesine göz yummak.

Phil Arkow ile Aile İçi Şiddet ve Hayvan İstismarı Üzerine

Çocukluğu ya da ergenliği, hayvana eziyet konusunda daha fazla mazeret sayamayız. Gençler hayvanlara, yetişkinlerin hayvanlara eziyet etme nedenleriyle aynı sebeplerden ve hatta bir kaç neden fazlasıyla eziyet ederler. Bazı çocukların, bir başkasının hayvanlarına eziyet etmesini engellemek için, kendi hayvanlarını acı çekmeyecek şekilde öldürdüklerini biliyoruz. Çocuklar kendileri tacize uğradıktan sonra yeniden kontrol kazanmak için ya da kendi maruz kaldıkları davranışları görmek için hayvanları öldürebilirler. Yetişkinlerden gördüklerini taklit ediyor olabilirler. Başka bir insana uygulayacakları şiddetin provasını yapıyor olabilirler.

Yaşadığımız Günler

Selçuk Aytimur'un gözlüğünden süzülenler

K9aggression.com

Helping people help dogs.

Dogs and Babies

Learning to Live Happily Ever After

West Wind Dog Training

Thoughts, Tips, Training and Musings from West Wind Dog Training

Düşünce Stüdyosu

Bu dünya hassas kalpler için bir cehennemdir. -Goethe

Roger Abrantes

Life is great!

Webster's Prime

The in's and out's of a restaurant

OUseful.Info, the blog...

Trying to find useful things to do with emerging technologies in open education and data journalism